Kund

RentalCare har fått förtroendet att lösa personalbehovet hos många kunder runt om i landet, både akut och på lång sikt. Detta grundar sig i en god branschkännedom och förståelse för de utmaningar som finns på arbetsplatsen idag.

Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder och planerar all bemanning tillsammans med er för att hitta och tillsätta rätt personal.

Med en gedigen konsultdatabas kan vi leverera den personal som efterfrågas.

Då vi förstår vikten av att hitta rätt genomgår alla våra konsulter grundliga kvalitetskontroller och vi är alltid tydliga med vad som förväntas i arbetet som konsult.

RentalCare’s interna personal utbildas kontinuerligt för att kunna svara på de förväntningar som ställs på oss som leverantör.

Vi tar fullt arbetsgivaransvar så att du som kund kan fokusera på att ge dina klienter den bästa tänkbara service.

Tveka inte att kontakta oss för mer info.

Intresseanmälan

"Kontakten gick smidigt och jag fick snabb återkoppling när jag beskrev behovet. RentalCare kunde på mycket kort varsel erbjuda en konsult med den efterfrågade kompetensen. Konsulten har motsvarat alla förväntningar"

Maria

Verksamhetschef, stöd och omsorg